Statement LTO na sessie Hoofdtafel Landbouwakkoord

zjh2j027bg
LTO Nederland

Vandaag kwam de Hoofdtafel van het Landbouwakkoord voor de vijfde keer bijeen. Daarbij was veel aandacht voor het nieuws dat vrijdag naar buiten kwam over de versnelde derogatie-verplichtingen. LTO is over het derogatiedebacle heel helder geweest. Hoe is het mogelijk dat, terwijl boeren al gezaaid hebben, de spelregels worden veranderd? Door Europa. Eenzijdig. Dat is onbetrouwbaar en onaanvaardbaar.


We hebben daar met de minister van LNV een heftig gesprek over gehad. We zijn er op het ontspoorde derogatiedossier nog niet uit. Er komt hierover deze week een Kamerdebat. Er zijn bij onze achterban nog veel praktische en juridische vragen. De minister is aan zet. De komende dagen zijn cruciaal.

Remkes heeft een groot punt gemaakt van herstel van vertrouwen. Daar is het akkoord op gericht. Daarom moet er op landbouwinhoud een akkoord komen dat écht het verschil maakt. Of dat lukt is de vraag. Dat beoordelen we als de inhoud er ligt. Helaas helpen dit soort zaken niet.

Met de woorden van Remkes: “De impasse in de dialoog tussen kabinet en agrarische sector gaat veel verder terug. Boeren geven aan al jaren geconfronteerd te worden met zwalkend overheidsbeleid”.

Afgelopen vrijdag is daar helaas een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd.