Nieuwe campagne verkeersveiligheid rondom oogstwerkzaamheden

Landbouwverkeer

Met de start van de oogst, is ook een nieuwe verkeersveiligheidscampagne gestart met naam ‘Wie zaait.. moet oogsten’. Het doel van de campagne is 100% verkeersveiligheid. De campagne richt zich om die reden zowel op agrariërs en loonwerkers als op alle andere weggebruikers. 


De oogstcampagne is vanuit de Zeeuwse Coördinatiecommissie Landbouwverkeer ontwikkeld, in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), de brancheorganisaties ZLTO en Cumela en enkele Zeeuwse wegbeheerders. De oogstcampagne is over een aantal maanden verspreid en verschillende agrariërs en loonwerkers werken hieraan mee.

Tractoren rijden stuk harder

Frans Geijs, relatiemanager bij ZLTO signaleert, de toenemende drukte op de Zeeuwse (plattelands)wegen. ‘Als ZLTO vinden we verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Om die reden participeren we in deze nieuwe campagne. Met name de focus op alle weggebruikers vinden wij heel belangrijk. Het draait om begrip, over en weer. Polderwegen delen we steeds vaker met fietsers. Zij zijn zich niet altijd bewust van de breedte van een trekker en de snelheid. Vroeger reden die misschien 16 km/uur, inmiddels halen ze makkelijk 40 km/uur. Voor de campagne hebben we korte video’s opgenomen, waar enkele van onze leden met veel plezier aan hebben meegewerkt. Het bereik van de campagne via social media is groot.’

Meer weten?

De oogstcampagne maakt zowel agrariërs en loonwerkers als alle andere weggebruikers bewust van een veilige verkeersdeelname. De campagne bestaat uit vijf afleveringen die op landingspagina’s van de ROVZ website staan en korte video’s op Facebook en Instagram.

Kijk voor meer informatie op deze website.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen